गण्डकी प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल

forest logo

आ. व. २०७९/०८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, लुम्ले 

मिति २०८०-४-१७ १८ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन तथा वातावरण तर्फ) यस अन्तरगतका निकायहरुको गत  आ.व. २०७९/०८० को  वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश, लुम्लेमा  सम्पन्न  भएको l उक्त  कार्यक्रम  वन  निर्देशनालयले  आयोजना  गरेको  थियो l कार्यक्रम  उद्योग, पर्यटन, वन  तथा वातावरण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री दीपेन्द्र बहादुर थापाको प्रमुख आथित्यतामा  संचालन भएको थियो l कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र,११वटै डिभिजन वन कार्यालयहरु, भू  तथा  जलाधार  व्यवस्थापन  कार्यालयहरु  तनहुँ    पर्बत, USAID जल  जंगल   अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र  आयोजनाका  प्रमुख  तथा  प्रतिनिधिहरुले  आफ्नो  प्रस्तुतीकरण  गर्नुभएको  थियो l

                                                       

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                             

Download: आ. व. २०७९/०८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, लुम्ले