गण्डकी प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल

forest logo

अध्ययन अनुसन्धान


  • कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
जम्मा ० मा १ देखि ० सम्म